Status prawny

Status prawny GOK Dobrzeń Wielki


 

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim powołano 21 grudnia 1995 roku uchwałą nr XI/85/95 Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

Akt założycielski, będący załącznikiem do tej uchwały do pobrania tutaj: akt założycielski (dokument PDF).

22 sierpnia 2000 roku uchwałą nr XVIII/220/2000 połączono działalność Domu Kultury w Dobrzeniu Wielkim z Gminną Biblioteką Publiczną w Dobrzeniu wielkim.

Połączone podmioty, stanowiące jedną instytucję kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim.

Do pobrania treść Uchwały XVIII/220/2000 o połączeniu (dokument PDF).